Agrobouw

Een verscheidenheid aan agro-constructies maken vandaag de dag deel uit van het agrarisch landschap.

Bomonta is hier vooral actief in de fruitsector.
Zo realiseren we onder andere bewaarloodsen, opslagplaatsen maar ook sorteerruimten tot verblijfplaatsen voor seizoenarbeiders.

In de landbouwsector richten we ons vooral op de bouw van agrarische bedrijfsgebouwen: stallen maar ook hangars.
Functionaliteit vormt de basis voor het ontwerp en de constructie van de stallen.

Heeft u nood aan stallen voor vleesvee, pluimvee, melkvee en paarden; dan zorgen wij voor uw project. Wij leveren maatwerk: van ontwerp tot oplevering.

Bomonta staat voor:

Ervaring

Kwaliteit

Time-to-Market

Duidelijke afspraken